Welke initialen kan ik op een merklap aantreffen?

Op sommige merklappen staan alleen de initialen van de maakster. Vaak zijn die vrij groot geborduurd. Ook staan ze meestal bij een jaartal, als dat vermeld is tenminste.
Op andere lappen komen meer initialen voor. Meestal zijn dat de initialen van de vader en moeder van het meisje. Zijn er nog meer initialen, dan zullen dat haar broers en/of zusters zijn. Ook komen initialen van ooms en tantes en grootouders voor. Er zijn merlappen bekend waarop verder ook nog de initialen van de naailerares en die van haar man staan vermeld. Mogelijk zijn er ook lappen waarop de initialen van vriendinnetjes of klasgenootjes staan geborduurd, maar dat is erg moeilijk te achterhalen.

Impres Internet Groep B.V. te Zwolle