Wat is het nut van merken?

Elke linnennaaister zorgde dat het linnengoed werd gemerkt met letters of een motief. De vlasvezels, waarvan linnen wordt gemaakt zijn grijs-beige van kleur. Onder invloed van ozon kan dit echter tot stralend wit gebleekt worden. Dat gebeurde vroeger op een bleekveld, een grasveld waar door zonlicht en water ozon ontstaat. Linnengoed werd op het gras uitgespreid en vochtig gehouden en naar verloop van tijd was het wit dankzij de inwerking van ozon. In het gebruik werd gebleekt linnen weer grauw. Na het wassen moest het daarom weer gebleekt worden om wit te worden.
Dat gebeurde op een gemeenschappelijke bleekveld. Daarom moest al het linnengoed gemerkt zijn met persoonlijke letters of motieven. Dat was de reden waarom elke huisvrouw als jong meisje een merklap maakte met voorbeelden voor letters en motieven. Iedereen kon zo het eigen gemerkte wasgoed weer mee naar huis nemen.

Impres Internet Groep B.V. te Zwolle