Hebben motieven altijd een betekenis?

Veel motieven vertellen iets over de toekomstige rol van de maakster. Het is de bedoeling dat zij zal trouwen en ze kiest als symbool bijvoorbeeld een huwelijkshart of huwelijkshandschoenen. Zij wordt dan huisvrouw en moeder en borduurt als symbool een linnenkast met sleutel of een wiegje.
Sommige motieven hebben een religieuze oorsprong, zoals de ‘Verspieders van Kanaän’ (Num. 13-14) of Adam en Eva bij de boom met de slang.
Andere motieven zijn louter decoratief, zoals een ster met vogeltjes of een geometrisch motief .
Soms kiezen meisjes motieven uit hun dagelijkse omgeving, zoals de dorpskerk of een brouwhuis. Ook komen familiewapens voor. Op veel merklappen staat een groot schip afgebeeld, Soms heeft dit met het beroep van de vader te maken, soms ook duidelijk niet.
Onder ‘uitgelicht!’ is de betekenis van veel motieven uitgelegd.

Impres Internet Groep B.V. te Zwolle