Collectie museum: Lettermerklap, onaf, met grondlijn met motieven, gemerkt Sara Ottes, ongedateerd

  • Maakster: Ottes, Sara
  • Vervaardigingsdatum: 1749
  • Afmeting: 34.5 x 64.5 cm
  • Plaats vervaardiging: Metslawier
  • Voorkant
  • Achterkant
Merklap

Reacties

Er zijn bij deze merklap nog geen reacties geplaatst

Informatie

Voordat deze merklap van Sara Ottes in de verzameling van notaris Nanne Ottema in Leeuwarden belandde, hebben nijvere handen diverse gaatjes keurig gestopt. Zie de derde regel bij de G en bij de S, T, V en W. Waarschijnlijk heeft Sara zich vaak geprikt aan de naald en zijn er in de loop van de tijd door oxidatie van de bloedvlekken gaatjes in de stof ontstaan. Sara heeft deze lap niet afgemaakt en niet gedateerd. Uit het huwelijksregister blijkt dat Sara Ottes omstreeks 1760 in Leeuwarden trouwt met Oebele Martens Stellingwerf. Die had al een zoontje Rouke uit zijn huwelijk met Kornelia Roukes. Zij overleed in 1757. Sara en Oebele krijgen samen vier kinderen waarvan Uilkje jong overlijdt.* In de begrafenisboeken van Leeuwarden staat dat Sara Petersma, vrouw van Oebele Martens in 1808 op 76-jarige leeftijd is overleden. Dan zou ze omstreeks 1732 geboren moeten zijn. Sara was de dochter van Otte Pieters, ook wel Otto Petersma genoemd, en Uilkje Tjallings. Sara is in 1736 gedoopt in Metslawier. Haar vader was daar schoolmeester. De leeftijd in haar overlijdensakte klopt dus niet. Sara heeft deze lap geborduurd ergens tussen 1744 en 1749. De meest gebruikelijke leeftijd om een lap te borduren was tien jaar.

Uitgelicht!

    Geen Uitgelicht! beschikbaar
Impres Internet Groep B.V. te Zwolle