Collectie museum: Lettermerklap met hondje gemerkt Lusia Sopia Kamstra, geboren 29 februari 1848

  • Maakster: Kamstra, Lucia Sopia
  • Vervaardigingsdatum: 1860
  • Afmeting: 46.0 x 55.0 cm
  • Plaats vervaardiging: Franeker
  • Voorkant
  • Achterkant
Merklap

Reacties

  • W. van der Kooij
  • Lucia Sophia Kamstra huwde te Zoeterwoude in Zuid-Holland op 12/7/1867 met Zegert van Rijn. Hij was geboren te Bodegraven op 5/5/1840, als zoon van Arie van Rijn en Apollonia Hardenbol. Zegert overleed (als inwoner van Den Haag) tijdens het maaien te Voorschoten op 21/6/1887. Het Rotterdamsch Nieuwsblad van 25/6/1887 berichtte: "Dicht bij het station te Voorschoten was een grasmaaier een half uur aan het werk, toen hij plotseling onwel werd. Op zijn wonderlijke bewegingen schoten nabij zijnde werklieden toe, maar binnen weinige oogenblikken blies de man den laatsten adem uit." Lucia overleed als weduwe te Den Haag op 14/12/1889; "Lucia Kampstra", 41 jaar, waschvrouw.

Informatie

Omstreeks 1855-1860 borduurde Lucia Sophia Kamstra de merklap waarop ze haar bijzondere geboortedatum 29 februari 1848 zette, een schrikkeldag! Lucia was de enige dochter van een kleermakersknecht en een naaister. Haar beide grootmoeders hadden ook in de textiel gewerkt, als naaister en breister. Misschien had Lucia daardoor de moderne patronen voor wolborduurwerk binnen handbereik: tafereeltjes van een jongen met konijnen, een meisje dat bloemen plukt, een jager en het in die tijd populaire schoothondje op een kussen. Ze borduurde keurig het lastige gotische alfabet maar zij had moeite met het spellen van haar naam. De initialen D.K., en H.K. zijn van haar ouders Douwe Jans Kamstra en Hendrikje van Kampen die in 1839 trouwden. B.K. is haar broer Brand*1844, die eigenlijk Sybrandus heette, W.K. is Willem *1849, I.K. Jan *1840, H.K. Hendrik *1841. Wat het jaartal 1820 betekent is onduidelijk. Het lijkt of zij een eigen betekenis gaf aan de zesmaal G, niet: ‘gezegd, gezocht, gevonden, gekocht, geknoopt, gebonden’. Lucia borduurde: God is Getrouw, God is Goed, God is Groot, en ook God is Lievde.

Uitgelicht!

    Geen Uitgelicht! beschikbaar
Impres Internet Groep B.V. te Zwolle