Collectie museum: Merkletterlap met twee regels alfabetten , veel initialen en een grondje gemerkt S.G. 1776

 • Maakster: Goslings, Saapke
 • Vervaardigingsdatum: 1776
 • Afmeting: 30.5 x 51.0 cm
 • Plaats vervaardiging: Dokkum
 • Voorkant
 • Achterkant
Merklap

Reacties

 • Henk Goslings
 • De meeste initialen zijn wel toe te wijzen aan Saapke's familieleden: 1e rij: SG-Saapke Goslings, GI-Goslings Jans (vader), SO-Saapke Oeges (moeder), OG-Oege Goslings (broer). 2e rij: AG-Afke Goslings (zuster), TG-Trijntje Goslings (zuster), IG-Jan Goslings (broer), TM-vermoedelijk Trijntje Minnes (grootmoeder). 3e rij: TM-? maar zie ook hiervoor, AO-Atje Oeges (tante) en echtg. SS-Steffen Suidema, RI-Rinske Jans (tante) en echtg. SI-Sybe Jans, RI-Rinske Jacobs en echtg. Sybe Jans (oom), AS-Antje Sydses en echtg. MI-Minne Jans (oom), AE-Aukje Eebes en echtg. Jan Jans (oom). 4e rij: BH-Baukje Hendriks en echtg. Jetze Jans (oom), KW-Klaas Willems en echtg. Syds Oeges (oom). Bronnen: Genealogie Goslings (4e uitgave, Leeuwarden 2006) en Stamboek Van Kleffens.
 • Henk Goslings
 • Errata: echtg. RI-Rinske Jans moet zijn TM-Tjalling Menses. KW-Klaas Willems moet zijn Klaaske Willems.
 • Gieneke
 • Hartelijk dank voor de informatie, voor sommige puzzels is er een oplossing! Dankzij het feit dat Saapke Goslings patroniem (de naam van haar vader) in 1811 een echte achternaam is geworden en nog steeds bestaat.

Informatie

Op deze ‘letterlape’ vol initialen is het moeilijk te zien welke van de maakster zijn. Het is S.G. linksboven en midden onder, boven het linker meisje met de fruitmand bij het jaartal 1776. Het rechtermeisje met de initialen B.B. was wellicht een vriendinnetje. Saapke Goslings *1767 was de moeder van de grootmoeder van de man die deze lap in 1944 aan het Fries Museum schonk. Na S.G. staat G.I., de initialen van haar vader Gosling Jans, schoolmeester en organist, S.O. haar moeder Saapke Oeges en O.G. haar broertje Oege. Het is een hele puzzel alle initialen te achterhalen die ze keurig op rijen borduurde, met telkens een passend motief ertussen. Langs de zoom is een grondje met een vrouwtje met juk, een koe die gras eet, de twee meisjes met de grote fruitmand en rechts een paard en wagen met twee mannen. De lap is in het verleden te vochtig geweest en daardoor helemaal grijs geworden.

Uitgelicht!

  Geen Uitgelicht! beschikbaar
Impres Internet Groep B.V. te Zwolle