Collectie museum: Merkletterlap, met hemdsboordranden in kaders, grondje en tekst, gemerkt E.I. 1724

 • Maakster: Jans, Ettje
 • Vervaardigingsdatum: 1724
 • Afmeting: 32.0 x 68.0 cm
 • Plaats vervaardiging: Dronrijp
 • Voorkant
 • Achterkant
Merklap

Reacties

Er zijn bij deze merklap nog geen reacties geplaatst

Informatie

Ettje Jans uit Dronrijp was nog maar negen jaar toen ze in 1724 vol trots haar lettermerklap af had. Haar initialen borduurde ze wel elf keer in letters van allerlei groottes. Daarmee had ze voorbeelden om al haar linnengoed te kunnen merken. Ook uit de vele voorbeelden van motieven voor hemdsboordranden die ze heeft omkaderd, blijkt dat ze wel een toekomst als linnennaaister voor zich zag. Al is dat niet zonder slag of stoot gegaan, want ze heeft zich vaak geprikt aan haar naald en de vele bruine vlekken zijn bloedvlekken. Ze borduurde de meest gangbare traditionele motieven, gestileerde levensbomen, potten met bloemen, een linnenkast met een sleutel. Aan de onderkant borduurde ze een grondje met dieren die elkaar achterna lopen. Dat grondje heeft ze ‘verdiept’ om het paartje te kunnen borduren. Opmerkelijk is de tekst die ze borduurde: TOT SIERSEL VAN MIJN JEUGT DOE ICK HET NAELDEWERCK / EN SET HIER SOO MET VREUGT DIE LETTERS IN HAER / PERCK. De namen van de gezinsleden borduurde ze voluit: IAN IANS MIIN VADER, GRIETTIE DOITSES MIIN MOEDER, MARTEN IANS MIIN BROEDER, EDTTIE IANS, GERLSKE IANS MIIN SUSTER. Jan Jans, praamschuiver en praamvaarder uit Surhuizum en Grietje Doijtses uit Dongjum waren in 1709 in Welsrijp getrouwd.

Uitgelicht!

 • hemdsboordrand
 • hemdsboordrand
  De hemdsboorden van Friese mannenhemden werden versierd met witborduurwerk. De randen bestaan uit geometrische figuurtjes of uit een kombinatie van vogels met planten, sterren, harten of bloempotjes. Ze werden vaak geoefend met gekleurd garen
 • Friese letters
 • Friese letters
  Grote letters werden in Friesland vaak versierd met een kontoerlijn met oogjes. Op Marken werden deze letters vanouds Friese letters genoemd. De Friese A heeft een oude vorm, met de dwarsstreep als een dakje bovenop de schuine benen.
 • 11 x initialen
 • 11 x initialen
  Ettje zette maar liefst 11 maal haar initialen op haar merklap in verschillende letters
 • Levensboom
 • Levensboom
  Een boom is in veel culturen een symbool van kracht, of van de verbinding tussen hemel en aarde. In de bijbel (Genesis 2 : 9) staat de levensboom, met de boom van de kennis van goed en kwaad, in het Paradijs. De vruchten ervan geven eeuwig leven.
 • Bloedvlekken
 • Bloedvlekken
  Ettje heeft zich vaak geprikt bij het borduren. De bloedvlekken zijn wel behandeld met een middel tegen roest. We hopen dat er in de loop van de tijd geen gaten ontstaan.
 • Grondje
 • Grondje
  Op het grondje dat Ettje borduurde lopen de dieren elkaar achterna. Ze heeft er geen willekeurige verzameling motieven op geplaatst, zoals vaak het geval was. Om de langere mensjes te kunnen borduren heeft ze het grondje ‘verdiept’.
 • Spreuk
 • Spreuk
  Vertaling: ‘Tot siersel van mijn jeugd doe ik het naaldenwerk en zet hier zo met vreugd die letters in haar perk’. Een perk is meestal een bloembed maar hier is het linnen haar perk.
 • gevleugeld hart
 • gevleugeld hart
  Een hart is het bekende symbool van de liefde. Vaak is het hart met pijlen doorboord, gevleugeld en heeft het een kroon. Het is zowel het symbool van de liefde als de liefde van Christus.
Impres Internet Groep B.V. te Zwolle