Collectie publiek: merklap nr. 823

Merklap

Reacties

  • Gieneke
  • Doeke Henricus Raap (*9 juli 1800) trouwt op 21 mei 1826 met Ytje Doedes Lawerman (* 18 december 1804) in Rinsumageest. Hun oudste zoon is Doede D. Raap, geboren 22 juli 1829; dan volgt Rinske Doekes Raap, geboren 10 november 1830, vroeg overleden, staat niet op deze lap. Henricus Doekes Raap, geboren 23 juni 1832 Jogchum Doekes Raap, geboren 23 oktober 1834 Renske Doekes Raap, geboren 21 februari 1837 Jacob Doekes Raap, geboren 17 mei 1839 Hitje Doekes Raap, geboren 28 juni 1842 in Wouterswoude (B) Aukje Doekes Raap, geboren 23 november 1844 De laatste twee kinderen Trijntje Raap, geboren 17 maart 1848 en Rinse Raap, geboren 3 november 1851 staan niet op deze lap vermeld.m Onderaan staat: Afgedaan den 21 mei 1855 H.D.R., toen had Hitje de merklap af, ze was nog maar 12 jaar. De merklap komt uit de familie van Hitsje Dykstra-Dantuma, 26-02-1915 berne yn Westergeast. Ik vermoedde dat die Hitsje een kleindochter was van Hitje Doekes Raap en ja hoor: die trouwt 16 mei 1867 met Sieger Klases Dantuma, oud 26 jaar, geboren te Wouterswoude. Hun zoon Jogchum, oud 32 jaar, trouwt 25 november 1911 met Janke Klaver, oud 32 jaar, geboren te Westergeest, dochter van Luitzen Annes Klaver en Gooitske Hoekstra. Jochum en Janke zijn de ouders van Hitsje Dantuma.

Informatie

Wy witte der net sa folle oer. Wol dat it út ús beppe Hitsje Dykstra-Dantuma (26-02-1915 berne yn Westergeast)har famylje komt.

Uitgelicht!

  • initialen D.H.R.
  • initialen D.H.R.
    De initialen D.H.R. zijn van Doeke Henricus Raap die trouwde met Ytje Doedes Lawerman
Impres Internet Groep B.V. te Zwolle