Collectie publiek: Merklap Etje Klazes

Merklap

Reacties

 • Gieneke
 • In de museumcollectie is een lap met rj wijze maagden, gemerkt A.W. 1739. Wassen en opspannen van een antieke lap: lap strakgespannen opmeten NB controleren of er kleuren zijn die uitlopen: met een wattenstaafje, licht bevochtigd met zeepsop aan de achterkant testen. Alles OK? wassen in zachte zeep, heel goed uispoelen, liefst met zacht water. Opspannen tot de oorspronkelijke maat; dan hoeft de lap niet gestreken te worden. Zuurvrij karton,met ruimte rondom de lap,bekleden met gewassen en goed gespoeld ongebleekt katoen. Hierop de merklap vastnaaien. Voor hulp: neem contact op met de textielafdeling van het Fries Museum. Waar woonde Etje Klazes? En met wie is ze later getrouwd? Ze heeft een bijzondere lap nagelaten.
 • Ids van der Zweth
 • Dank je hartelijk, Gieneke, voor je reactie, al ben ik wat laat vanwege vakantie. Waar Etje Klazes woonde is me niet bekend. Wel weet ik dat ze getrouwd was met Jacob Martens. Ook weet ik dat uit dat huwelijk Klaaske Jacobs Kielstra geboren is in 1791 (overleed in 1833 in Menaldum en was getrouwd met Gerben Pieters de Vries). Hun dochter heette weer Ettje Gerbens de Vries (geb. Menaldum 1830, overl. Franeker 1907; getrouwd met Ids Tjeerds van der Ploeg, 1829-1904). En ja, ik ben heel benieuwd naar de geboorteplaats en ouders van Etje Klazes, want hoe en waar ik ook zoek, hier ben ik vastgelopen. Ik denk ook dat het een goed idee van je is om contact te leggen met het Fries Museum. Voorlopig heel veel dank. Met vriendelijke groet, Ids van der Zweth.
 • Ids van der Zweth
 • Eergisteren ben ik vergeten te vermelden hoe vreemd het is dat Etje Klazes toen ze de merklap dateerde op 1806 al een dochter van 15 had, namelijk Klaaske Jacobs Kielstra. Tenzij de dochter de lap geborduurd heeft en de initialen EK van haar moeder gebruikt heeft, wat me onwaarschijnlijk lijkt. Met groet, Ids van der Zweth.
 • Ids van der Zweth
 • En nog een laatste mededeling: Etje Klazes is geboren in Windeweer (Groningen). Met groet, Ids van der Zweth.
 • Nynke van der Zee
 • Door een zoektocht naar voorouders van een vriendin kwam ook ik bij Etje Klases uit en vond dat zij op 25-10-1826 op 80-jarige leeftijd in het huis nr. 96 in Menaldum overleed als Ettje Klazes Plukker. Ze was weduwe van Jacob Martens. Ettje woonde in bij het gezin van haar dochter Klaasje Jacobs Kielstra die op 21-01-1833 in hetzelfde huis in Menaldum overleed. Etje en Jacob trouwden op 23-05-1779 in Windeweer (Groningen) en lieten daar 3 dochters dopen: Tjietske (30-01-1780), Diewertje (13-03-1785) en Klaasje (24-01-1790). Op basis van Ettje's leeftijd bij overlijden en de namen van haar dochters, moet zij de op 17-09-1746 in Hoogezand gedoopte (en in Martenshoek geboren) dochter van Claas Abrahams en zijn eerste vrouw Diewertje Luijtjes zijn geweest. Claas en Diewertje traden op 26-09-1745 in Hoogezand in het huwelijk. Een zoon uit het huwelijk van Claas Abrahams en zijn derde vrouw Gepke Sickes gebruikt na 1811 eveneens de familienaam Plukker. Het overlijden van Jacob Martens heb ik tot dusver niet kunnen vinden, maar ik vermoed dat hij de op 17-09-1741 geboren zoon van Marten Jacobs en Tjeetske Jacobs was, geboren in Kalkwijk. Ettje heeft de merklap dus (af)gemaakt toen ze al 60 was.... Met vriendelijke groet, Nynke van der Zee

Informatie

Wij hebben een oude merklap in ons bezit, met het jaartal 1806, gemaakt door onze bet-betovergroot- moeder Etje Klazes. Haar initialen staan driemaal vermeld. Op de merklap de volgende spreuk: eet met mate en danckt den Heere voor zin vriendelick en zin goedheit duert euwelick en doet het goet en laet het qued. We hebben een paar vragen: de merklap heeft heel lang, misschien wel altijd, opgevouwen gelegen, waardoor hij op de vouwnaden heel kwetsbaar is geworden; zouden we de vouwen er nog uit kunnen strijken, en zouden we hem nog kunnen laten reinigen, en waar? En verder: we zouden hem graag willen laten inlijsten (we weten inmiddels: zuurvrij karton/papier en niet tegen het glas aan),zou dat kunnen? Wie is expert genoeg om ons raad te geven. Het zou eeuwig zonde zijn om zoiets moois en van zulke emotionele waarde te ruïneren.

Uitgelicht!

  Geen Uitgelicht! beschikbaar
Impres Internet Groep B.V. te Zwolle