Jacob ♥ Klaaske


Geplaatst op: 19-04-2011 door: Martha Kist

In deze blog moet ik nog even het draadje naar Antje Jilderts afhechten. Via de vader van Jantje Andries van der Ploeg, Andries Hilbrands van der Ploeg (geb. 1803) kon ik wel in het Ferwerd van 1746 uitkomen. De vererving van de lap loopt verder keurig via de vrouwelijke lijn, via Jantjes beppe naar wie ze vernoemd is, Jantje Andries Hettema (geb. 1782) en haar moeder Romkje Jacobs Verhoek. Romkje haar ouders waren Jacob Jans Verhoek en Klaaske Jilderts van Egten (gedoopt in 1725).


Jacob ♥ Klaaske Jilderts

De initialen van deze Jacob Jans en Klaaske Jilderts staan op deze lap afgebeeld: I ♥ K ♥ I, Jacob houdt van Klaaske Jilderts. Jacob Verhoek komt in de Quotisatiecohieren van 1749 voor als wolkammer te Ferwerd (zie onder: ‘direct naar’ op de homepage van Tresoar). Antje heeft haar eigen initialen aan de rechterkant van de lap geborduurd, A ♥ I. Uit de lap blijkt duidelijk dat Antje hem ter gelegenheid van het huwelijk van Jacob en haar oudere zuster Klaaske heeft geborduurd: er staan twee witte trouwhandschoentjes op, en een gevleugeld hart. Bij de initialen van Klaaske staat de linnenkast als symbool van de huisvrouw, en helemaal onderaan in de linker benedenhoek het vogelkooitje met de gekooide vogel, ook een symbool voor de getrouwde (gevangen) vrouw.


Het bijzondere is nu, dat het huwelijk tussen Jacob en Klaaske niet te vinden   is in de kerkboeken van Ferwerd. De lap van Antje geeft ons de datum, 1746. Dit is dus een mooi voorbeeld hoe een merklap aanvullende informatie kan geven bij
familieonderzoek. Voor zover we kunnen nagaan is Antje jong gestorven. Ik heb in elk geval geen huwelijk van haar kunnen vinden. Haar merklap is dus via de (klein)dochter van Klaaske vererfd.


Tresoar beschikt over een heel interessant familiearchief van de familie Egten uit Ferwerd. Wie graag meer wil weten over Antjes vader Jildert, schoolmeester te Ferwerd en zijn nakomelingen kan hierin leuke vondsten doen.

Reacties

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst
Impres Internet Groep B.V. te Zwolle