Nanne Ottema, verzamelaar in hart en nieren


Geplaatst op: 04-05-2011 door: Martha Kist

   Friesland heeft veel te danken aan de Leeuwarder
   notaris  Nanne Ottema. Hij was een verwoed 
   verzamelaar. Zijn grootste belangstelling ging uit naar
   Aziatisch Keramiek en Fries erfgoed.Volgens zijn eigen
   schatting bestond zijn collectie uit 26.000 tot 30.000
   objecten. Verder had hij nog een grote
   wetenschappelijke bibliotheek met meer dan 20.000
   titels, voornamelijk op het gebied van keramiek.   In 1917 had hij zo’n grote collectie opgebouwd, dat er
   een museum werd geopend met Ottema als conservator.
         Nanne Ottema (1874-1955) collectie Tresoar                 De collectie vond onderdak in het Princessehof aan de
                                                                                           Grote Kerkstraat te Leeuwarden, het voormalige woonhuis  van prinses Marie-Louise. Tegelijkertijd was Ottema voorzitter van de museum-commissie van het Fries Museum. Keramiekmuseum Princessehof bestaat nog steeds en is gefuseerd met het Fries Museum.

                                                  

Ottema was een ras ‘sneuper’. Behalve keramiek verzamelde hij ook Fries erfgoed, of ‘uitingen van Friese volkskunst’, zoals dat toen werd genoemd. Dat kon van alles en nog wat zijn, variërend van pijpen, wandelstokken, koek- en mangelplanken, klokken, maten en gewichten tot letterlappen. Ottema verzamelde in totaal wel 200 merklappen. Mogelijk was zijn interesse voor dit borduurwerk gewekt door de lappen uit de nalatenschap van zijn schoonmoeder Fetje Gjalts van der Hem, waarover Gieneke al heeft geschreven.

   Een voorbeeld van hoe Ottema zijn verzameling kon uitbreiden, kunnen we volgen in de
   Leeuwarder Courant van 1937. Het Fries Museum hield een tentoonstelling over
   letterlappen, waarover een artikel verscheen in de krant en waarin ook notaris Ottema
   werd aangehaald. Een week  later schreef Ottema in de Leeuwarder Courant een
   ingezonden stuk waarin hij vermeldde dat hij in totaal vier merklappen had gekregen
   van dames naar aanleiding van de tentoonstelling. Nog een week later schreef hij
   opnieuw in de krant dat hij twee merklappen voor de collectie van het Fries Museum
   ten geschenke had gekregen.
 
 

   Het huwelijk van Nanne Ottema en zijn vrouw Grietje Kingma bleef kinderloos. Hun
   bezittingen en vermogen gingen over naar een stichting, die na de dood van Ottema
   in 1955 onder de naam Ottema Kingma Stichting  zijn werk voortzette.

 merklap gemaakt in 1731 door
  Romelia Maria van Haersma,
    tentoongesteld 1n 1937,
     collectie Fries Museum

Reacties

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst
Impres Internet Groep B.V. te Zwolle