Van Langweer naar Pingjum via een huwelijksmerklap


Geplaatst op: 05-07-2011 door: Gieneke Arnolli

De schenkster van de merklap van Hijke Broers uit 1794 heet zelf Hieke. Haar vader kwam uit Langweer en haar moeder uit Beetsterzwaag. Haar pake (grootvader) van vaderskant was een Langweerder die echter trouwde met een meisje uit Pingjum. Met Aaltje Wytzes de Boer *1855, dochter van een ‘kooltjer’, de Friese naam voor een groentenkweker. En juist uit die familie de Boer blijken de merklappen afkomstig te zijn. Want er is een merklap gewijd aan het huwelijk van Aaltjes ouders ‘Wytze Nannes de Boer’ en Luutske Hessels de Boer, op 20 april 1854.Wytze en Luutske zijn dus de overgrootouders, de oerpake en oerbeppe, van de schenkster.

Wie dit huwelijksgeschenk precies geborduurd heeft, is niet duidelijk. A.N. moeten de initialen zijn van Aafke of van Antje, dochters van Nanne Wytzes de Boer en zijn tweede vrouw Ruurdje Johannes van Dijk. Zij waren halfzusjes van de dertigjarige bruidegom Wytze. Zijn eigen moeder Aaltje Johannes Sipma was in 1839 al overleden. Aaltje, het eerste kind van Wytze en Luutske, werd daarom naar haar vernoemd.

Is dit nu het borduurwerk van de twaalfjarige Aafke of haar achtjarige zusje Antje? Wie het weet mag het zeggen. De boom is in ieder geval nageborduurd van een ongedateerde merklap uit de 18de eeuw, die ook in de familie bewaard is gebleven.Luutske Hessels, de bruid, had dezelfde achternaam de Boer, maar was geen directe familie van haar man. Er is van Antje Hessels, het oudere zusje van de bruid, ook een merklap bewaard. Die is nooit afgemaakt. Het is zelfs de vraag of Antje deze zelf heeft geborduurd. Heeft ze misschien alleen maar haar initialen en die van zus Trijntje op een oude onafgemaakte merklap gezet?Hoe het ook zij, Luutske, Antje en Trijntje zijn de drie dochters van Hijke Broers en Hessel Lieuwes uit Pingjum. En zo komen we van Langweer via ‘beppe’ Aaltje in Pingjum en van Hieke bij Hijke.

Reacties

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst
Impres Internet Groep B.V. te Zwolle