Van Hieke Broers naar R.T.


Geplaatst op: 26-07-2011 door: Martha Kist

De lap van R.T. uit dezelfde schenking waarin de lap van Hieke Broers zat, intrigeert me. Dat komt natuurlijk omdat er een raadsel achter zit. We weten namelijk (nog) niet wie hem geborduurd heeft. Bovendien ziet de lap er anders uit dan veel andere lappen. Hij is nog niet af, wat ook m’n nieuwsgierigheid prikkelt. Welke motieven zou R.T. nog hebben willen toevoegen? Een opvallende kleur in deze lap is rood, en tamelijk veel groen. Dat zijn kleuren die je veel in de Zuidwesthoek van Friesland aantreft. Ook opvallend zijn de motieven: een meisje met gestreepte jurk (was het de bedoeling dat ze nog een springtouw in handen zou krijgen?). Verder natuurlijk het grote vierkant in het midden en de twee ‘schaakborden’ onderaan de lap. Helaas ontbreekt een jaartal.Ik heb Gieneke gevraagd wat haar idee bij deze lap is: “Zuidwesthoek denk ik niet, gezien het formaat, bovendien zijn er toch aardig wat kleuren in gebruikt. De R.T. is wel origineel en m.i. is de lap 18de-eeuws, na 1730 ongeveer.” Gieneke komt tot deze conclusie omdat de lap een liggend formaat heeft. In de Zuidwesthoek had men een voorkeur voor een staand formaat. De datering is gebaseerd op het feit dat na ca. 1730 de lappen smaller werden, namelijk ca. 50 cm. en kleiner, terwijl de oudere lappen groter dan 1 el zijn.

Tot nu toe ben ik RT niet tegengekomen bij het uitpluizen van de kwartierstaat van de schenkster. Omdat zij voor zover ik weet nog leeft, kan ik haar persoonsgegevens niet op internet prijsgeven. Het ligt het meest voor de hand om R.T. te zoeken in de familie van haar vader, omdat de twee andere lappen ook via die kant van de familie vererfd zijn. We hebben het dan over de voorouders van Aaltje Wytzes de Boer, in 1878 in Doniawerstal trouwt met Melle Bakker. Aaltje is in 1855 geboren als dochter van Wytze Nannes de Boer en Luutske Hessels de Boer.

Misschien heeft een lezer van deze blog de oplossing? R.T. heeft haar initialen ook linksboven geborduurd achter de derde rij met het alfabet in ster- en platsteek. Daarboven staan nog twee letters. Na lang turen ben ik tot de conclusie gekomen dat dit ook een gotische r en een t moeten zijn.


                                                                           
               
   twee keer de initialen RT                                                                                                         de initialen b.c.

Er staan ook nog twee gotische initialen onder de linker vaas met bloemen, volgens mij een b en een c. Waren dit de initialen van RT’s moeder, die misschien Baukje Cornelis heette?

Het zou mooi zijn als we te weten komen wie de lap geborduurd heeft en vooral waar. Ik hoop nog altijd op de vondst van een lap uit de Zevenwouden, het gebied in de zuidoosthoek van Friesland. Er zijn namelijk helemaal geen merklappen uit deze streek bewaard gebleven. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit gezien hebben!

Reacties

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst
Impres Internet Groep B.V. te Zwolle