Een Janke en een Jantje in hetzelfde gezin


Geplaatst op: 10-02-2011 door: Martha Kist

Een paar weken geleden kwam Tineke Slof met een reactie op de log over Janke Siebes, de maakster van de lap uit 1778/1779. Ze vroeg zich af of Jantje Siebes, geboren in 1773 en een jongere zuster van Janke, de lap geborduurd zou kunnen hebben.

Dat is inderdaad een interessant punt. Op de merklap staan naast de initialen I.S. nog een aantal afgebeeld, namelijk S.I. (die van haar vader Siebe Joukes), I.I. (dat zijn de letters van haar moeder Idske Idses) en verder I.S. (daarmee wordt verwezen naar het jongere zusje Jantje Siebes) en R.S. (Riemke Siebes).
de vier kinderen van Siebe en Idske (klik op de afbeelding om te vergroten)

   Wanneer we in de doopgegevens zoeken (kllik hier voor een
   video met zoekinstructies) naar kinderen van Siebe Joukes
   en Idske Idses vinden we de beide zusjes terug. Riemke is
   geboren in 1771 en Jantje in 1773. Het vierde kind is broertje
   Ids, geboren in 1781, maar die was er nog niet toen Janke haar
   lap borduurde.


   Terecht merkt Tineke op dat Janke en Jantje twee varianten van
         de vier kinderen van Siebe en Idske                dezelfde naam zijn. Je ziet niet vaak dat binnen één gezin twee
                                                                              kinderen dezelfde naam dragen. Meestal is er dan iets in de vernoeming waardoor ouders ervoor kiezen op meerdere kinderen dezelfde naam te geven.

  
Ook in dit gezin is dat het geval geweest. Volgens de ‘regels’ van vernoeming wordt de oudste dochter naar de grootmoeder van moederskant vernoemd, de tweede naar de grootmoeder van vaderskant. De oudste zoon wordt, uiteraard, vernoemd naar de grootvader van vaderskant (de stamlijn), de tweede zoon krijgt in de regel de naam van de grootvader van moederskant.

   Uitzonderingen bevestigen echter de regel! Janke werd als oudste
   dochter vernoemd naar de moeder van Siebe Joukes, Janke
   Siebes, heel verwarrend ook wel Jantje Siebes geschreven. De
   tweede dochter werd vernoemd naar Idskes moeder  Riemke.
   Maar naar wie is Jantje dan vernoemd? Vader Siebe is eerder
   gehuwd geweest met Jantje  Willems.
   (Klik hier voor een filmpje met zoekinstructie). Uit dit
       Sibe Joukes is twee keer getrouwd geweest        huwelijk heb ik geen kinderen kunnen vinden. In Friesland
                                                                               was het de gewoonte dat ook gestorven partners vernoemd konden worden. Dit zal de reden geweest zijn dat er twee Jantjes of Jankes binnen dit gezin rondliepen.

Reacties

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst
Impres Internet Groep B.V. te Zwolle